Lakás asszisztencia kérdések

Üres sor, ne töröld
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Melyik ingatlan van biztosítva?
A Biztosító kockázatviselésének helye Magyarország területe, az országon belül a  Belépési Nyilatkozaton, feltüntetett cím, többlakásos épületben biztosított ingatlan esetén a megjelölt albetét, annak hiányában a helyrajzi számmal jelölt ingatlan, amely a Biztosított tulajdona vagy állandó lakcíme.

A Belépési nyilatkozaton megjelölt kockázatviselési helyű ingatlan. Ingatlannak minősül, a Biztosított illetve csatlakozási nyilatkozatában feltüntetett

(i) cím, 

(ii) többlakásos épületben biztosított ingatlan esetén a megjelölt albetét, 

(iii) cím hiányában a helyrajzi szám szerint feltüntetett ingatlan.

Biztosított egy ingatlant csak egyszer vonhat a biztosítás körébe, még akkor is, ha a Biztosított több ingatlant kíván biztosítani, ingatlanonként külön kell Belépési nyilatkozatot tenni és biztosítási díjat fizetni.

Ki veheti igénybe a szolgáltatást?
A biztosított, aki a Pénzügyi Tudatosság Egyesület tagja, és aki Belépési nyilatkozattal csatlakozott a Csoportos Biztosítási Szerződéshez.
Mit kell tennem, ha eladtam a lakásom, házam, vagy már nem lakom ott?
Ebben az esetben kérje a biztosítás megszüntetését, és online igényelje új ingatlanára az új asszisztencia biztosítását!
Hol érvényes a MyHome biztosításom?
A szolgáltatás területi hatálya: Magyarország
Számít az ingatlan kora?
Bármilyen korú és típusú ingatlanra tud asszisztencia biztosítást kötni, ahol életvitelszerűen tartózkodik, tehát ott lakik.
Mire figyeljek mikor nem fizet a biztosító? Mik a kizárások, mentesülések?
A biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbiakra:

Nem terjed ki a fedezet a szerződés életbelépése előtt bekövetkező károk megtérítésére.

A jelen feltételek alapján a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki arra az esetre, ha a meghibásodás illetve a vészhelyzet

  1. a) államok közötti fegyveres összeütközésből eredően, vagy polgárháborús cselekmények kapcsán vagy
  2. b) nukleáris energia károsító hatásának betudható eseményekkel vagy
  3. c) természeti katasztrófával összefüggésben következik be.

A Biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen

  1. a) a Biztosított, illetőleg a Szerződő;
  2. b) a Biztosítottnak a vele közös háztartásban élő hozzátartozója, (hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa) 

szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozták. 

Mentesül a Biztosító a fizetési kötelezettsége alól továbbá, ha a fenti személyek a tőlük elvárható kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségüket elmulasztották.

Ha a Biztosított biztosítási jogviszonyának hatálya alatt a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszűnt, a biztosítási jogviszony ezen adott biztosított vonatkozásában – a Biztosító erre vonatkozó külön írásbeli értesítése nélkül – a hónap utolsó napjával megszűnik. Ha a biztosítási esemény bekövetkezése csak részben (adott kockázatviselési hely vonatkozásában) válik lehetetlenné, vagy a biztosítási érdek csak részben szűnik meg (adott Biztosított Ingatlan vonatkozásában) a Biztosított jogviszonya nem szűnik meg, hanem a Biztosító kockázatviselése a fennmaradó kockázatokra és kockázatviselési helyre megfelelően kiterjed.

A Biztosító kötelezettsége nem áll be, ha a Biztosított a vészhelyzet bekövetkezését a X. fejezet 2. pontjában megállapított határidőben nem jelenti be a Biztosítónak és emiatt a Biztosító kötelezettsége szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

Kérjük olvassa el a MyHome Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételeket!

Hány alkalommal vehetem igénybe a szolgáltatásokat káresemény esetén?
A Biztosító térítésének felső határa szakiparos ajánlására korlátlan, egyéb esetekben limitált. Vészelhárításra évente 3 alkalommal, a többi szolgáltatásra évente 1 alkalommal, a megadott limitösszegekig terjed.
Mire vonatkozik a MyHome biztosítás?
A csatlakozás során megadott ingatlanban a vészelhárítására a szolgáltatási táblázatban meghatározottak szerint.

Kárbejelentés Lakás asszisztencia

Üres sor, ne töröld
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Hogyan tudom igénybe venni a lakás asszisztenciát?
Biztosítási esemény bejelentéséhez a Biztosított a Biztosító 24 órás telefonos ügyfélszolgálatát hívhatja, a +36-1-255-0637-as 24 órás élőhangos telefonszámon.
Mikor, hogyan fizet a biztosító?
A Biztosító az előzetes bejelentett és jóváhagyással igénybe vett szolgáltatások költségét téríti meg. Ha a javítás költsége / kiszállás belefér a limitbe, akkor az ügyfélnek nem kell fizetnie a helyszínen.
Milyen adatokat kell lejelentenem káresemény esetén?
A bejelentéskor a következő adatokat szükséges megadni: – Biztosított nevét, – a Biztosítás helyének a címét, – a Biztosított elérhetőségét (telefonszám, stb.), – tájékoztatást a káresemény körülményeiről.